Lilium Aurum
kniha

Események

H K Sz CS P Szo V

 

Termék keresése:

Választott téma: Összes
Altémák: Társadalomtudomány | Gyermek- és ifjúsági irodalom | Történelem | Néprajz | Széppróza | Egyházi irodalom | Költészet | Dokumentum | Naptárak | Ismerertterjesztő | Művelődéstörténet | Tankönyvek, segédtankönyvek | Módszertani kiadványok | Orvostudomány, Ismeretterjesztő | Képzőművészet | Albumok | Térképek | Egyéb

 

 

 

Hazai György
Ellenszélben - Szélárnyékban

E visszaemlékezés megírására többen biztattak. Kollégák, barátok. Elsőnek talán Vera Mutafcsieva, a kiváló bolgár turkológos történész, aki egyk napról a másikra elkezdett történeti regényeket írni, s ezzel rövid idő alatt előkelő helyett vívott ki magának hazája kortárs írói között. ,,Könnyű neked -gondoltam, majd később mondtam is neki.- A te tollad elismerten van jelen akkor is, amikor már nem tudományról van szó." Azután lányaim részéről ért a legtöbb , olykor korholó biztatás, amikor közös életutunk egyes darabjait együtt elevenítettük fel. ,,Ezt is meg kellene írnod"- mondták. Nem egy önmérlegelés után úgy éreztem, hogy az emlékek, az életút meghatározó eseményi, de sok más élmény is egy bizonyos kritikus rendben együtt van a fejemben. A lényegesek csorbítatlanul, talán bizonytalanul, talán hiánytalanul. Mint minden vállalkozás esetén, ennél is csak el kell kezdeni a munkát. 2002-ben az a megtiszteltetés ért, hogy felkértek vázoljam fel az életutamat. Ez volt az első alkalom, hogy említést tettem arról, hogy foglalkoztat emlékeim megírásának gondolota. Úgy hiszem, az a leghelyesebb, hogy ez a pár sor , amely a vállalkozás megértéséhez bizonyos kulcsot is ad, itt újra megjelenjen.

 


Teljes tárgyilagosság és szigorú valóság

A ,,teljes tárgyilagosság és szigorú valóság" jegyében került megrendezésre 2015.október 9-én és 10-én Dunaszerdahelyen a XIII.Nemzetközi Vámbéry konferencia. Maga a rendezvény, valamint az ott elhangzott előadásokból szerkesztett - és a Lilium Aurum Könyvkiadó, illetve a Vámbéry Pogári Társulás támogatásával megjelentetett- kötet szerzői a hagyományokhoz híven a lehető legtágabb értelemben vett keletkutatás témái közül válogattak:turkológia, régészet, magyar őstörténet, steppertörténet, politológia, művelődéstörténet és a sor tovább folytatható.

 

R.Nagy Krisztián
Szúnyog a negyedik falon

KEZDETBEN volt a nagy semmi, vagy a nagy valami, vagy a mindkettő hiánya, vagy egyszeressége. Aztán hirtelen lett a Nagy Bumm, mert a dolgokból, amiket felsoroltam, néha megszületik egy univerzum. Az univerzumról mindenki azt tudja, vélni tudja, nem tudja, vagy tévedi, hogy energiából áll. Az anyag pedig csak csapdába esett energia. A tér és az idő pedig energia csapdába esésével járó bónusz. Nem, rossz kifejezés a ,,bónusz". Velejáró inkább. A téridő nem egy olyan dolog, mint az új porszívódhoz járó extra porzsákok,mert az első ötven vásárló között vagy.Inkább olyan, mint a horpadás a kukoricakonzerveden, mert a horpadt konzerveket féláron adják. Ez esetben az ideíális, horpadásmentes kukoricakonzerva tiszta energia, a horpadt konzerv az anyag, és a horpadás maga a téridő. Na, ha eddig világos, az nagyszerű. Csakhogy! Van még egy alkotóeleme az univerzumnak:én. Szintén mint nem kívánt extra.

 

Vilcsek Béla
Hármaskönyv

Kulcsár Ferenc, Tóth László és Varga Imre az egykori Egyszemű éjszaka (1970) c. versantológia szerzői. Kulcsárnak ma már „Mennybe ér ősz feje”: verseiben elsősorban a 21. századi ember emésztő spirituális éhségét, szomjúságát érezzük (s szó szerint a „verseiben”, azaz a szavainak nemcsak a lexikális jelentésében, hanem a verssorok megformáltságában is); Tóth László kezdettől s máig az egzisztencia, a lét költője, s mint ilyen, minden megért, de semmit sem fogad el teljesen, hogy minden maradhasson; Varga Imre pedig az a kevesek közül való költő, aki nem csak divat(séma)szerűen, hanem teljes egzisztenciájával (azaz költőként is sikeresen) a Tao útját (elnézést a tautológiáért!) járja (versei – egy remek haikuja szerint – „árnyékuk folyóján / gyökerüktől elúszó / kökénybokrok”). Vilcsek Béla szokatlan „hármas monográfiája”, egyéb érdemei és értékei mellett, persze éppen azért izgalmas, mert e három különböző pályát és életművet az egykori közös indulás apropóján képes úgy egymás mellé helyezni és összevetni, hogy azok egymást is értelmezik.

 

Forbáth Imre
Bábel tornyában liftboy

Forbáth Imre költészete, életműve fél évszázaddal az író halála után is élő hagyomány a szlovákiai magyar irodalom berkeiben. S míg ez egyfelől kétségtelenül így (is) van, másfelől költőnk versei egyre ritkábban jelennek meg, illetve hangzanak el, s egyre kevesebben ismerik azokat, és egyre kevésbé jegyzik őt az irodalomtörténetek.

 

Felföldi Szabolcs
Fény metszette élet

E könyv főszereplője a magyar és nemzetközi keletkutatás mindmáig egyik legjelentősebbnek tartott szereplője, Vámbéry Ármin. Vámbéry élete nemcsak korszakalkotó közép-ázsiai utazásával, a 19. századi diplomáciai életben betöltött meghatározó szerepével, valamint a nemzetközi turkológia megteremtésében végzett tevékenységével, de valóban kalandregénybe illő élettörténetéve is életrajzi kötetbe kívánkozó személyiség. E kötet most új szempontból közelíti meg Vámbéry életét: a könyvben a képek és a fotók játszák a főszerepet: ezek segítségével próbáljuk meg felvillantani e világhírű tudós életének legfontosabb elemeit, meghatározó fordulópontjait. Ez egy kísérlet is egyben; egy kísérlet arra, hogy a képek rögzítette pillanatok révén meg lehet-e fogni, meg lehet-e fogalmazni egy tudós és ember életének \"lényegét\".

 

Vilcsek Béla
Cselényi László élete és életműve

Az új Cselényi-monográfiába Vilcsek Béla kitűnő munkája: „Cselényi László számára a hatvanas évek második felének párizsi strukturalizmusával megállni látszik az idő. Minden tekintetben. De azért ne feledjük, ez a személyre szabott lírai strukturalizmus kitüntetett helyet biztosít Lautréamont-nak és Rimbaud-nak ugyanúgy, mint T. S. Eliotnak és Ezra Poundnak, Hegelnek és Heideggernek csakúgy, mint Spinozának és Lukács Györgynek, Bachnak és Bartóknak, Móricznak és Szentkuthynak, Kassáknak és József Attilának. Az Umberto Eco-i nyitott mű elméletét éppen úgy a magáénak vallja, mint a derridai dekonstrukciót...”

 

Nagy Laura
Faluhelyen, kistanyán

Mondókák háztáji állatokról.

 

Tóth László
Amikor az író olvas

Ebben a könyvben kizárólag alkalmi írások találhatók.Ráadásul, az itt sorakozó szövegeim talán azoknál is alkalmibbak ugyanis kivétel nélkül felkérésre születtek- előadásnak, kötetbemutatónak, születésnapi köszöntőnek, körkérdésre adott válaszoknak, emléktábla-avatónak stb. S egy kivételével az elmúlt tíz-tizenegy évben. Ráadásul mind egy viszonylag jól behetárolható, szűk körben mozognak: kizárólag szlovákiai magyar írókról és m1veikről, s egy-egy esetben szlovákiai magyar (kisebbségi?)- tehát emberi-helyzetekről szólnak. Miért is ne? Hiszen amikor az ember - író is, szerkesztő is, s ha adott anyagot is - olvas, nem úgy olvas. Hanem egyszerűen csak olvas. És legfőképpen: mások által, illetve másokba (mindenkiben)- magát.Ez utóbbira pedig - így, úgy - mindig adódik alkalom.A többi lényegtelen. A lényeg egy : mit hoz(hat)unk ki belőlemagunknak. Tehát - talán - másoknak(is).

 

Sindár Oszkár
Kéménd a történelemben

A szerző, Sindár Oszkár szinte egész életében Kéménd történetével foglalkozott. Feljegyzéseket készített minden jelentős eseményről, felkutatta a falu történetének forrásait (a régészeti leletleírásoktól a levéltári anyagokig), áttanulmányozta az ide vonatkozó szakirodalmat, és az „oral history” módszerével a még élő szemtanúktól gyűjtött anyagot a huszadik században falujában lezajlott történelmi eseményekről. Ilyen alapos előkészületek után írta meg munkáját, mely a falumonográfiák műfaji követelményeinek mindenben megfelel.

 
1-10 / 707
...