Lilium Aurum
kniha

Események

H K Sz CS P Szo V

 

Termék keresése:

Választott téma: Összes
Altémák: Társadalomtudomány | Gyermek- és ifjúsági irodalom | Történelem | Néprajz | Széppróza | Egyházi irodalom | Költészet | Dokumentum | Naptárak | Ismerertterjesztő | Művelődéstörténet | Tankönyvek, segédtankönyvek | Módszertani kiadványok | Orvostudomány, Ismeretterjesztő | Képzőművészet | Albumok | Térképek | Egyéb

 
 

 

Felföldi Szabolcs
Fény metszette élet

E könyv főszereplője a magyar és nemzetközi keletkutatás mindmáig egyik legjelentősebbnek tartott szereplője, Vámbéry Ármin. Vámbéry élete nemcsak korszakalkotó közép-ázsiai utazásával, a 19. századi diplomáciai életben betöltött meghatározó szerepével, valamint a nemzetközi turkológia megteremtésében végzett tevékenységével, de valóban kalandregénybe illő élettörténetéve is életrajzi kötetbe kívánkozó személyiség. E kötet most új szempontból közelíti meg Vámbéry életét: a könyvben a képek és a fotók játszák a főszerepet: ezek segítségével próbáljuk meg felvillantani e világhírű tudós életének legfontosabb elemeit, meghatározó fordulópontjait. Ez egy kísérlet is egyben; egy kísérlet arra, hogy a képek rögzítette pillanatok révén meg lehet-e fogni, meg lehet-e fogalmazni egy tudós és ember életének \"lényegét\".

 

Vilcsek Béla
Cselényi László élete és életműve

Az új Cselényi-monográfiába Vilcsek Béla kitűnő munkája: „Cselényi László számára a hatvanas évek második felének párizsi strukturalizmusával megállni látszik az idő. Minden tekintetben. De azért ne feledjük, ez a személyre szabott lírai strukturalizmus kitüntetett helyet biztosít Lautréamont-nak és Rimbaud-nak ugyanúgy, mint T. S. Eliotnak és Ezra Poundnak, Hegelnek és Heideggernek csakúgy, mint Spinozának és Lukács Györgynek, Bachnak és Bartóknak, Móricznak és Szentkuthynak, Kassáknak és József Attilának. Az Umberto Eco-i nyitott mű elméletét éppen úgy a magáénak vallja, mint a derridai dekonstrukciót...”

 

Nagy Laura
Faluhelyen, kistanyán

Mondókák háztáji állatokról.

 

Tóth László
Amikor az író olvas

Ebben a könyvben kizárólag alkalmi írások találhatók.Ráadásul, az itt sorakozó szövegeim talán azoknál is alkalmibbak ugyanis kivétel nélkül felkérésre születtek- előadásnak, kötetbemutatónak, születésnapi köszöntőnek, körkérdésre adott válaszoknak, emléktábla-avatónak stb. S egy kivételével az elmúlt tíz-tizenegy évben. Ráadásul mind egy viszonylag jól behetárolható, szűk körben mozognak: kizárólag szlovákiai magyar írókról és m1veikről, s egy-egy esetben szlovákiai magyar (kisebbségi?)- tehát emberi-helyzetekről szólnak. Miért is ne? Hiszen amikor az ember - író is, szerkesztő is, s ha adott anyagot is - olvas, nem úgy olvas. Hanem egyszerűen csak olvas. És legfőképpen: mások által, illetve másokba (mindenkiben)- magát.Ez utóbbira pedig - így, úgy - mindig adódik alkalom.A többi lényegtelen. A lényeg egy : mit hoz(hat)unk ki belőlemagunknak. Tehát - talán - másoknak(is).

 

Sindár Oszkár
Kéménd a történelemben

A szerző, Sindár Oszkár szinte egész életében Kéménd történetével foglalkozott. Feljegyzéseket készített minden jelentős eseményről, felkutatta a falu történetének forrásait (a régészeti leletleírásoktól a levéltári anyagokig), áttanulmányozta az ide vonatkozó szakirodalmat, és az „oral history” módszerével a még élő szemtanúktól gyűjtött anyagot a huszadik században falujában lezajlott történelmi eseményekről. Ilyen alapos előkészületek után írta meg munkáját, mely a falumonográfiák műfaji követelményeinek mindenben megfelel.

 

Csóka Ferenc
A meditálók titka

Meditálók titka A szerző ifjúsági regénye a kalandokról, sci-firől, szerelemről, táborozásról szól. Ajánlott a 12-15 éves korosztálynak.

 

Z.Németh István
Aranyeső, Ezüsthó

Igazi ünnep olvasóinka ha megjelenik egy Z.Németh István – kötet, az pedig valóságos csemege, ha az a kötet gyermekverskötet. Egyszerűen elvarázsolnak a választékos szavak , a csengő – bongó rímek, az egyedi, változatos versformák, verseinek fűszerevaszelíd irónia és derű. Olyan szakácsa Ő irodalmunknak , aki nem beszél sótalanságokat, aki mindig főz valami frisset, ehetőt, nem mindennnapit.

 

Fellinger Károly
Ilka Vára

Hol lelhető fel a szótalan víz? Igézés ellen királylányoknak, hiszen csak az lehet hatásos. Természetesen az Óperenciás - tengernél, ahol az ég a földdel dörzsölődik össze. Ám a dolgok nem ilyen egyszerűek, még a mesében sem. Kell hozzá egy kis iszap és tizenkilenc egymás mellett álló fűzfáról való gallyak, egyebekről nem is beszélve. Pl., hogyan lesz a hallgatásból arany. Miért potyognak a cigány gyerekek az égből, ha egyszer a gólya hozza őket is? És hol van az a hely, ahol a hétfejű sárkány fél a vihartól? Vagy tűzokádás helyett felcsap tűzoltónak a faluban. Hol hall nagyot a táltosanyó? Hol nem szeret mosakodni a legkisebb démon? Hát ahol pálinkás szép jó napot kívánnak egymásnak az emberek. Hol, vagyis hol nem, valahol a Csallóközben, vagy épp Mátyusföldön. Legalábbis Fellinger Károly élvezetes mesekönyve szerint. Egytől kilenvvenkilencéves korig szeretettel ajánlom az Olvasóknak! Hiszen azt is megtudhatjátok belőle, miért értékes az aranykukac, és miért kell a nyulat vagy boszorkányt megpatkolni. Jó szórakozást! (Jász Attila - Csendes Toll, költő, szerkesztő, esszéíró)

 


Megcsalt reményünk

A kötet a XII.Vámbéry konferencia huszonkét előadását foglalja magába többek között Vámbéry Ármin életéről, munkásságáról, keletkutatásokról. Sárközy Miklós iranista a Vámbéry Árminnak küldött londoni levelekről, Aslan Margit levéltáros a Kolozsvárott előkerült új Vámbéry-kéziratokról számolt be. Czentnár András orientalista egy Indiában talált keleti török nyelvkönyvvel érkezett a konferenciára, Vásáry István akadémikus a székely rovásírás emlékeit felvonultató könyv újabb kiadásáról szólt pár kritikával megtűzdelt mondatot. Kovács Szilvia az Arany Horda területén működött ferences hittérítőkről adott elő, Tasnádi Edit pedig az egyik jeles török költő, Nazim Hikmet hányatott életéről és magyarországi látogatásairól szólt. Sinkovics Balázs nyelvész egy nyelvészettörténeti kiruccanásra hívta a hallgatóságot, Zimonyi István turkológus professzor sok érdekes adatot mondott el az egyiptomi magyarabokról. Darkó Jenő történész egy bizánci történetíró világkrónikájának szemléletét kísérelte meg új megvilágításba helyezni, Felföldi Szabolcs pedig egy belső-ázsiai buddhista közösség mikrotörténeti elemzését vállalta. Németh Pál orientalista a Korán keresztyén gyökereiről tartott előadást, Kiss László orvostörténész pedig a Rozsnyón működött Maurer Artur orvosról beszélt. Uhrman Iván orientalista etimológiai módszereket bevetve a Tátony nemzetség nyomába eredt, Szálkai Kinga súlyos problémákra világított rá Vízkérdések Közép-Ázsiában a XXI. század elején című előadásában, majd Dobrovits Mihály turkológus az iszlám oroszországi előretöréséről beszélt. Čierniková Beáta az örmény diaszpóráról tartott előadást, Somogyi Katalin pedig a múlt század első felében az Egyesült Királyságba kivándorolt jemeniekről vázolt fel egy életképet. Tüske László orientalista A 2013/2014-es egyiptomi rendeződés tényezőiről címmel tartott előadást, N. Rózsa Erzsébet viszont az Iszlám Állam kialakulásáról és a meglehetősen áttekinthetetlen közel-keleti helyzetről beszélt. Kovács Attila iszlámkutató azokról az új mediális technikákról és módszerekről szólt, amelyekkel az iszlám radikálisok igyekeznek maguk mellé állítani a muszlim fiatalokat nemcsak az arab országokban, hanem Európában is.

 


Szlovákiai magyar szépirodalom 2016

Ez a vers és prózaválogatás a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának megbízásából készült, tagjainak munkáiból, az elmúlt év lap- és folyóiraközlései alapján. A kötet szerkesztői: Hizsnyai Zoltán és H. Nagy Péter Szerzők: BAKA L. PATRIK BARAK LÁSZLÓ BODNÁR GYULA CSILLAG LAJOS FEKETE ANNA FELLINGER KÁROLY FORGÁCS MIKLÓS GÁGYOR PÉTER GRENDEL LAJOS GUŽÁK KLAUDIA H. NAGY PÉTER JUHÁSZ KATALIN KONCSOL LÁSZLÓ KULCSÁR FERENC MIZSER ATTILA NAGY HAJNAL CSILLA NÉMETH ZOLTÁN PÉNZES TÍMEA PLONICKY TAMÁS R. NAGY KRISZTIÁN SZABÓ EMESE SZALAY ZOLTÁN SZÁSZI ZOLTÁN SZÁZ PÁL TÓTH LÁSZLÓ TŐZSÉR ÁRPÁD VARGA IMRE VERES ISTVÁN VIDA GERGELY Z. NÉMETH ISTVÁN

 
1-10 / 701
...