Lilium Aurum
kniha

Események

H K Sz CS P Szo V

 Folyóiratok

Katedra – a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

Katedra – a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja A Katedra jelenleg Szlovákiában az egyetlen magyar nyelvű, a szlovákiai magyar oktatással és neveléssel foglalkozó pedagógiai havi lap, amely gazdag, érdekes tartalmával, fontos oktatásügyi, nevelési és pszichológiai vonatkozású cikkeivel, tényfeltáró riportjaival a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők kedvelt, olvasott folyóirata. Az 1993/94-es tanévtől, majd 1995. szeptemberétől – a Katedra Alapítvány szakmai felügyeletével a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó gondozásában – rendszeresen megjelenő folyóirat célja a szlovákiai magyar oktatásügy felkarolása, a magyarul oktató pedagógusok szakmai színvonalának emelése és a szülők rugalmas tájékoztatása.


Kiadja: Lilium Aurum könyv- és a Lapkiadó
Egy lap ára 0,83 Eur.
Előfizetőknek évi 8,3 Eur + postaköltség.

FÓRUM - Társadalomtudományi szemle

FÓRUM - Társadalomtudományi szemle A Fórum Társadalomtudományi Intézet e folyóiratával ösztönző környezetet szeretne teremteni szellemi és tudományos életünknek. A kiadvány több célt tűzött ki maga elé. Mindenekelőtt teret kíván biztosítani a szlovákiai magyar értelmiség minden jelentős gondolkodói teljesítményének. Lehetővé kívánja tenni minden fontos tudományos kutatás közzétételét, amely a szlovákiai magyarossággal, a szlovák-magyar viszonnyal, a szlovákiai magyarok kultúrájával és a nemzeti kisebbségek kérdéskörével foglalkozik, illetve Dél-Szlovákia sajátos problémáit vizsgálja.

A folyóirat egy évben négy alkalommal jelenik meg. A lap kizárólagos terjesztője a Lilium Aurum könyv- és a Lapkiadó.

Kiadja: Fórum Társadalomtudományi Intézet
Egy lap ára 2,66 Eur.
Előfizetőknek évi 10,60 Eur + postaköltség.

OPUS szlovákiai magyar írók folyóirata

FÓRUM - Társadalomtudományi szemle A kéthavonta megjelenő Opus a szlovákiai magyar írók folyóirata, megjelenésével a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának régi terve vált valóra. Az irodalmi folyóirat kísérletet tesz arra, hogy a lokális és a globális erővonalakat – s itt már esztétikai értékekről van szó – egyensúlyban tartsa. Ilyen értelemben a szlovákiai magyar kultúrát nem választja le annak (közvetlen és világirodalmi) kontextusáról, de hangsúlyossá teszi a lokális értékek legitim beszédképességét. Mindezt a lapszerkezet is támogatja, mely blokk-kombinációra épül. Az aktuális számokba kerülő rovatok vándorolni fognak az évi 6 szám között , újabb és újabb blokkok, tömbök bukkannak majd fel, míg az állandóan ismétlődő rovatok biztosítják a lapstruktúra folytonosságát.


Kiadja: Szlovákiai Magyar Írók Társasága
Egy lap ára 2,60 Eur.
Előfizetőknek évi 14 Eur + postaköltség.