Lilium Aurum
kniha

Události

Po Ut St Š Pi So Ne

 

PROFIL

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

21.11.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlačiarenské práce neperiodickej tlači“ – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

21.11.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na poskytnutie tlačiarenských služieb – „tlačiarenské práce periodickej tlači“ – PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica.

21.11.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na poskytnutie služieb – „tlačiarenská príprava – zalomenie neperiodickej tlači“ – Mgr. Art. Gabriel GYENES, Hlbiná 12267/7A, 821 06 Bratislava.

Zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako 1000 Euro, ktoré nie sú ani podlimitné, ani nadlimitné

Výzva 1
Výzva 2
Výzva 3

SÚHRNNÉ SPRÁVY o zákazkách podľa  § 91 ods. 1. písmeno a) s cenami vyššími, ako 1000 Euro v zmysle  §99 ods. 2 zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa 1Q 2013
Súhrnná správa 2Q 2013