Lilium Aurum
kniha

Události

Po Ut St Š Pi So Ne

 

LILIUM AURUM

Lilium Aurum Vydavateľstvo Lilium Aurum so sídlom v Dunajskej Strede je jedným z tých vydavateľstiev, ktoré boli založené po revolúcii.

Vydavateľstvo založené v roku 1991 zahrňuje vo svojom názve aj ars – poeticu. Lilium Aurum znamená po latinsky zlatú ľaliu. Ľalia symbolizuje v kresťanskej symbolike svetlo a život - duševnú moc, nápomocnosť, rešpektovanie zákonov a schopnosť plniťť svoje povinnosti, zlato zase primárnosť, to naj – naj, čo sme mali na zreteli pri voľbe názvu.

Výsledky doterajších aktivít tejto duchovnej dielne sú významné: uverejnila takmer tisíc publikácií z oblasti prózy, lyriky, detskej literatúry, etnografie, náboženskej literatúry, histórie umenia, literárnej vedy, environmentalistiky, spoločenských vied, náučnej literatúry, faktografie, pedagogickej literatúry, výtvarného umenia, ale venovala sa aj kalendárom a rôznym zvukovým nosičom atď.

Spoločnosť Lilium Aurum, s. r. o. vydáva od septembra roku 1995 mesačník Katedra, jediný časopis pedagógov a vychovávateľov vychádzajúci v maďarskom jazyku s celoštátnou distribúciou.

Lilium Aurum K aktivitám vydavateľstva sa pridružili doplnkové aktivity: realizuje „Klub Kníh Lilium Aurum”, zorganizovalo hnutie „Jedna obec – jedna kniha” s cieľom zásobovania knižníc prácami maďarských autorov žijúcich na Slovensku a aktívne pôsobí v oblasti organizovania literárnych podujatí. Duchovná činnosť vydavateľstva sa spája s mnohými spoločenskými a výskumnými inštitúciami. Najužšia spolupráca sa spája s Nadáciou Katedra, Vedeckým Kollégiom Vámbéryho a Fórum Inštitútom. Spolupráca sa zviditeľňuje vo vydávaní prác týchto organizácií. Ďalšia oblasť, ktorá ponúka spoluprácu so zainteresovanými subjektami je školstvo: v portfóliu vydavateľstva sa nachádzajú pomocné učebnice, metodické práce a v pozícii vydavateľa sa etablovalo ako jedno z vydavateľstiev maďarských fakúlt bratislavskej, nitrianskej a komárňanskej univerzity.

Za účelom zabezpečenia zahraničného obchodu vydavateľstvo spolupracuje s budapeštianskou obchodnou sieťou XANTUSZ, ktorá sprístupňuje publikácie aj čitateľom za hranicami.